gallery/data-_uploaded-headers-header_sinfondo_dibujos.1448042433

Psicomotricitat

Amb els petits treballarem la psicomotricitat a través de jocs que ajuden a desenvolupar-la, ja que no hem d'oblidar que el joc és una activitat fonamental en la vida dels nens/es.

A través del joc l'infant conquesta l'autonomia, adquireix esquemes de conducta pràctica i esquemes mentals i en definitiva va comprenent el món real que l'envolta.

Un infant que no hagi jugat bé tindrà dificultats a l'hora del seu desenvolupament personal i intel·lectual. Per això; hem d'entendre el joc com una cosa molt seriosa, tant seriosa com el treball.

El joc és un instrument extraordinari amb el que l'educador pot anar ajudant als infants a créixer com a persones.

Jugar és crear una situació de grup que no és simplement diversió i relaxació sinó que posa en joc totes les possibilitats de l'infant: físiques, psíquiques i socials.

Hem de saber que el jugar desenvolupa en l'infant:

  • El seu cos: força, traça, equilibri, coordinació.
  • La seva capacitat per plantejar-se i resoldre problemes concrets.
  • El seu enteniment i intel·ligència.
  • La seva sociabilitat i la seva capacitat per sobreposar-se a les dificultats de la comunicació.
  • Desenvolupa de forma divertida els aspectes físics, intel·lectuals o afectius.
  • El joc contribueix a que l'infant aconsegueixi una progressiva autonomia i esquemes pràctics que l'ajudaran a desenvolupar-se millor.
  • El joc és una activitat de cohesió al grup i contribueix a que els més aïllats s'integrin més, en la mesura que posen en comú les seves habilitats per petites que siguin.
  • El joc ajuda a organitzar i desenvolupar la personalitat del nen/a.

Unes de les activitats que més ens agraden són els jocs psicomotrius amb pilota, ja que segons estudis pedagò;gics la pilota és un element molt important i enriquidor pel desenvolupament psicomotriu de l'infant.