Llirka S.L. Serveis de Monitoratge

 

•Des de LLIRKA S.L. pretenem oferir un servei d'activitats educatives adaptades a les autèntiques necessitats de cada escola, entitat o persona que vulgui contractar-nos, per això totes les activitats proposades pretenen ser només una guia de totes les nostres possibilitats, adaptant-se cadascuna d’elles a les necessitats dels infants.
•Els objectius a assolir de cada activitat s’avaluen amb els nostres clients i des de LLIRKA S.L. fem les modificacions pertinents per arribar a aquests objectius pedagògics.
 
•Empresa amb una experiència de més de 5 anys en el sector.
•Personal amb més de 25 anys treballant al lleure.
•Tots els nostres monitors són titulats.
•Col·laboració amb centres de formació per a l’obtenció de la titulació dels monitors
–Pere Tarrés
–Fundació Catalana de l’Esplai
–Escola Traç
–I d’altres